Coach & Consultant

Stress management

Niets vreet zo hard aan het welzijn en de productiviteit van uw medewerkers

Naar de oplossing

Volledige ondersteuning

We helpen u op een manier die past bij uw mogelijkheden of die van uw organisatie. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie

contacteer ons

Snel en efficient

Ontdek de mogelijkheden die u heeft om uw succes te vergroten.

Verken

Wat ons zal frustreren

Een kort onderzoek – in de rand van het grote stress onderzoek – over wat mensen het meest frustreerde en ergerde de afgelopen maanden, levert ons een mooi lijstje op van zaken die ons kunnen ondersteunen in onze interacties met anderen. Hieronder de top vijf zaken die wij en anderen doen, die tot grote frustratie […]

Logica voor elke dag

Het artikel over logica (en het vervolg over lineair causaal denken) heeft nogal wat reacties losgeweekt.  Ik heb zelden zoveel mails, telefoontjes en vragen ontvangen over eender welk ander item.  En dat was een (bijzonder aangename) verrassing.  Jullie zijn dus even bezorgd als ik over de manier waarop we met waarheden en feiten goochelen en […]

Lineaire causale denkpatronen

Denk even terug aan de laatste discussie die u met iemand had.  Neem uw job bijvoorbeeld.   Zonder twijfel  zal u wel een gesprek gehad hebben de laatste dagen, waarbij iets wat fout gelopen was besproken werd.  Behoudens het een eenvoudige menselijke fout betreft, zal de discussie waarschijnlijk een reeks oorzaken opgeleverd hebben.  De een ziet […]

Ons grote gelijk

We zijn in een vreemde situatie gesukkeld, waarbij ‘reverence of power’ de basis vormt van ons economisch- en werkdenken.  Stress, frustraties en ongenoegen vinden een vruchtbare bodem in de clash of ideas (zo vaak geroemd om zijn innovatieve kracht) en de hierarchische (formeel of informeel) structuur die onze bedrijven aanstuurt. Spreek eens met mensen die […]

Afleidingsmanoeuvres in communicatie.

Het zijn zaken die in vele communicatie trainingen aangereikt worden als ‘goede manieren’ om bepaalde discussies op een ‘zachte’ manier te winnen.  Het zijn technieken die aangeleerd worden aan politici, managers, verkopers en vele anderen.  Technieken die er op gericht zijn de ander in de luren te leggen, om twijfel te zaaien, om uw oordeel […]

Drie snelle tips voor meer productiviteit

Wie u ook is en wat u ook doet, productiviteit is de standaard waaraan uw resultaten afgemeten worden.  Productiviteit wordt gemeten in de bruikbare en verwachte output van uw functie.  Daarnaast is er natuurlijk uw functioneren binnen het geheel, dat gaat over persoonlijke en intermenselijke vaardigheden.  Dat is ook heel belangrijk – en kan een […]

Enkele referenties