Coach & Consultant

Berichten met categorie Cognitieve technologie

Logica voor elke dag

Het artikel over logica (en het vervolg over lineair causaal denken) heeft nogal wat reacties losgeweekt.  Ik heb zelden zoveel mails, telefoontjes en vragen ontvangen over eender welk ander item.  En dat was een (bijzonder aangename) verrassing.  Jullie zijn dus even bezorgd als ik over de manier waarop we met waarheden en feiten goochelen en […]

Lineaire causale denkpatronen

Denk even terug aan de laatste discussie die u met iemand had.  Neem uw job bijvoorbeeld.   Zonder twijfel  zal u wel een gesprek gehad hebben de laatste dagen, waarbij iets wat fout gelopen was besproken werd.  Behoudens het een eenvoudige menselijke fout betreft, zal de discussie waarschijnlijk een reeks oorzaken opgeleverd hebben.  De een ziet […]

Ons grote gelijk

We zijn in een vreemde situatie gesukkeld, waarbij ‘reverence of power’ de basis vormt van ons economisch- en werkdenken.  Stress, frustraties en ongenoegen vinden een vruchtbare bodem in de clash of ideas (zo vaak geroemd om zijn innovatieve kracht) en de hierarchische (formeel of informeel) structuur die onze bedrijven aanstuurt. Spreek eens met mensen die […]

Afleidingsmanoeuvres in communicatie.

Het zijn zaken die in vele communicatie trainingen aangereikt worden als ‘goede manieren’ om bepaalde discussies op een ‘zachte’ manier te winnen.  Het zijn technieken die aangeleerd worden aan politici, managers, verkopers en vele anderen.  Technieken die er op gericht zijn de ander in de luren te leggen, om twijfel te zaaien, om uw oordeel […]

Onbewuste conventies

Plannen maken is een vast onderdeel van ons leven. Meestal loopt er iets fout. Vooral managers, voor wie plannen maken een dagelijkse must is, lopen nogal eens tegen deze muur. Hoe komt dat? Bij het maken van plannen, proberen we tal van rationele en objectieve parameters mee te nemen in onze overwegingen. Vervolgens pogen we […]